Monday Jun 29 Mon Jun 29
Tuesday Jun 30 Tue Jun 30
Wednesday Jul 01 Wed Jul 01
Thursday Jul 02 Thu Jul 02
Friday Jul 03 Fri Jul 03
Saturday Jul 04 Sat Jul 04
Sunday Jul 05 Sun Jul 05
 
 
 
Deep Water 06:00 - 06:45  
Fitness Area - Shallow End 06:00 - 06:45  
Lap Swim - 5 Lanes 06:00 - 06:45  
Deep Water 07:00 - 07:45  
Fitness Area - Shallow End 07:00 - 07:45  
Lap Swim - 5 Lanes 07:00 - 07:45  
Lap Swim - 4 Lanes 08:00 - 08:45  
 
 
Lap Swim - 4 Lanes 09:00 - 09:45  
 
 
Lap Swim - 4 Lanes 10:00 - 10:45  
 
 
Deep Water 11:00 - 11:45  
Fitness Area - Shallow End 11:00 - 11:45  
Lap Swim - 4 Lanes 11:00 - 11:45  
Deep Water 12:00 - 12:45  
Fitness Area - Shallow End 12:00 - 12:45  
Lap Swim - 4 Lanes 12:00 - 12:45  
Deep Water 13:00 - 13:45  
Fitness Area - Shallow End 13:00 - 13:45  
Lap Swim - 4 Lanes 13:00 - 13:45  
Deep Water 14:00 - 14:45  
Fitness Area - Shallow End 14:00 - 14:45  
Lap Swim - 4 Lanes 14:00 - 14:45  
Deep Water 15:00 - 15:45  
Fitness Area - Shallow End 15:00 - 15:45  
Lap Swim - 4 Lanes 15:00 - 15:45  
Deep Water 16:00 - 16:45  
Fitness Area - Shallow End 16:00 - 16:45  
Lap Swim - 4 Lanes 16:00 - 16:45  
Deep Water 17:00 - 17:45  
Fitness Area - 1 Lane 17:00 - 17:45  
Lap Swim - 4 Lanes 17:00 - 17:45  
Deep Water 18:00 - 18:45  
Fitness Area - Shallow End 18:00 - 18:45  
Lap Swim - 4 Lanes 18:00 - 18:45  
Deep Water 05:00 - 05:45  
Fitness Area - Shallow End 05:00 - 05:45  
Lap Swim - 5 Lanes 05:00 - 05:45  
Deep Water 06:00 - 06:45  
Fitness Area - Shallow End 06:00 - 06:45  
Lap Swim - 5 Lanes 06:00 - 06:45  
Deep Water 07:00 - 07:45  
Fitness Area - Shallow End 07:00 - 07:45  
Lap Swim - 5 Lanes 07:00 - 07:45  
Deep Water 08:00 - 08:45  
Fitness Area - Shallow End 08:00 - 08:45  
Lap Swim - 5 Lanes 08:00 - 08:45  
Lap Swim - 4 Lanes 09:00 - 09:45  
 
 
Lap Swim - 4 Lanes 10:00 - 10:45  
 
 
Deep Water 11:00 - 11:45  
Fitness Area - Shallow End 11:00 - 11:45  
Lap Swim - 4 Lanes 11:00 - 11:45  
Deep Water 12:00 - 12:45  
Fitness Area - Shallow End 12:00 - 12:45  
Lap Swim - 4 Lanes 12:00 - 12:45  
Deep Water 13:00 - 13:45  
Fitness Area - Shallow End 13:00 - 13:45  
Lap Swim - 4 Lanes 13:00 - 13:45  
Deep Water 14:00 - 14:45  
Fitness Area - Shallow End 14:00 - 14:45  
Lap Swim - 4 Lanes 14:00 - 14:45  
Deep Water 15:00 - 15:45  
Fitness Area - Shallow End 15:00 - 15:45  
Lap Swim - 4 Lanes 15:00 - 15:45  
Deep Water 16:00 - 16:45  
Fitness Area - Shallow End 16:00 - 16:45  
Lap Swim - 4 Lanes 16:00 - 16:45  
Master Swim (fee-based) 17:00 - 18:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deep Water 06:00 - 06:45  
Fitness Area - Shallow End 06:00 - 06:45  
Lap Swim - 5 Lanes 06:00 - 06:45  
Deep Water 07:00 - 07:45  
Fitness Area - Shallow End 07:00 - 07:45  
Lap Swim - 5 Lanes 07:00 - 07:45  
Lap Swim - 4 Lanes 08:00 - 08:45  
 
 
Lap Swim - 4 Lanes 09:00 - 09:45  
 
 
Lap Swim - 4 Lanes 10:00 - 10:45  
 
 
Deep Water 11:00 - 11:45  
Fitness Area - Shallow End 11:00 - 11:45  
Lap Swim - 5 Lanes 11:00 - 11:45  
Deep Water 12:00 - 12:45  
Fitness Area - Shallow End 12:00 - 12:45  
Lap Swim - 4 Lanes 12:00 - 12:45  
Deep Water 13:00 - 13:45  
Fitness Area - Shallow End 13:00 - 13:45  
Lap Swim - 4 Lanes 13:00 - 13:45  
Deep Water 14:00 - 14:45  
Fitness Area - Shallow End 14:00 - 14:45  
Lap Swim - 4 Lanes 14:00 - 14:45  
Deep Water 15:00 - 15:45  
Fitness Area - Shallow End 15:00 - 15:45  
Lap Swim - 4 Lanes 15:00 - 15:45  
Deep Water 16:00 - 16:45  
Fitness Area - Shallow End 16:00 - 16:45  
Lap Swim - 4 Lanes 16:00 - 16:45  
Deep Water 17:00 - 17:45  
Fitness Area - 1 Lane 17:00 - 17:45  
Lap Swim - 4 Lanes 17:00 - 17:45  
Deep Water 18:00 - 18:45  
Fitness Area - Shallow End 18:00 - 18:45  
Lap Swim - 4 Lanes 18:00 - 18:45  
Deep Water 05:00 - 05:45  
Fitness Area - Shallow End 05:00 - 05:45  
Lap Swim - 5 Lanes 05:00 - 05:45  
Deep Water 06:00 - 06:45  
Fitness Area - Shallow End 06:00 - 06:45  
Lap Swim - 5 Lanes 06:00 - 06:45  
Deep Water 07:00 - 07:45  
Fitness Area - Shallow End 07:00 - 07:45  
Lap Swim - 5 Lanes 07:00 - 07:45  
Deep Water 08:00 - 08:45  
Fitness Area - Shallow End 08:00 - 08:45  
Lap Swim - 5 Lanes 08:00 - 08:45  
Lap Swim - 4 Lanes 09:00 - 09:45  
 
 
Lap Swim - 4 Lanes 10:00 - 10:45  
 
 
Deep Water 11:00 - 11:45  
Fitness Area - Shallow End 11:00 - 11:45  
Lap Swim - 5 Lanes 11:00 - 11:45  
Deep Water 12:00 - 12:45  
Fitness Area - Shallow End 12:00 - 12:45  
Lap Swim - 4 Lanes 12:00 - 12:45  
Deep Water 13:00 - 13:45  
Fitness Area - Shallow End 13:00 - 13:45  
Lap Swim - 4 Lanes 13:00 - 13:45  
Deep Water 14:00 - 14:45  
Fitness Area - Shallow End 14:00 - 14:45  
Lap Swim - 4 Lanes 14:00 - 14:45  
Deep Water 15:00 - 15:45  
Fitness Area - Shallow End 15:00 - 15:45  
Lap Swim - 4 Lanes 15:00 - 15:45  
Deep Water 16:00 - 16:45  
Fitness Area - Shallow End 16:00 - 16:45  
Lap Swim - 4 Lanes 16:00 - 16:45  
Master Swim (fee-based) 17:00 - 18:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deep Water 06:00 - 06:45  
Fitness Area - Shallow End 06:00 - 06:45  
Lap Swim - 5 Lanes 06:00 - 06:45  
Deep Water 07:00 - 07:45  
Fitness Area - Shallow End 07:00 - 07:45  
Lap Swim - 5 Lanes 07:00 - 07:45  
Lap Swim - 4 Lanes 08:00 - 08:45  
 
 
Lap Swim - 4 Lanes 09:00 - 09:45  
 
 
Lap Swim - 4 Lanes 10:00 - 10:45  
 
 
Deep Water 11:00 - 11:45  
Fitness Area - Shallow End 11:00 - 11:45  
Lap Swim - 5 Lanes 11:00 - 11:45  
Deep Water 12:00 - 12:45  
Fitness Area - Shallow End 12:00 - 12:45  
Lap Swim - 4 Lanes 12:00 - 12:45  
Deep Water 13:00 - 13:45  
Fitness Area - Shallow End 13:00 - 13:45  
Lap Swim - 4 Lanes 13:00 - 13:45  
Deep Water 14:00 - 14:45  
Fitness Area - Shallow End 14:00 - 14:45  
Lap Swim - 4 Lanes 14:00 - 14:45  
Deep Water 15:00 - 15:45  
Fitness Area - Shallow End 15:00 - 15:45  
Lap Swim - 4 Lanes 15:00 - 15:45  
Deep Water 16:00 - 16:45  
Fitness Area - Shallow End 16:00 - 16:45  
Lap Swim - 4 Lanes 16:00 - 16:45  
Deep Water 17:00 - 17:45  
Fitness Area - 1 Lane 17:00 - 17:45  
Lap Swim - 4 Lanes 17:00 - 17:45  
Deep Water 18:00 - 18:45  
Fitness Area - Shallow End 18:00 - 18:45  
Lap Swim - 4 Lanes 18:00 - 18:45  
 
 
 
 
 
 
Deep Water 07:00 - 07:45  
Fitness Area - Shallow End 07:00 - 07:45  
Lap Swim - 5 Lanes 07:00 - 07:45  
Deep Water 08:00 - 08:45  
Fitness Area - Shallow End 08:00 - 08:45  
Lap Swim - 5 Lanes 08:00 - 08:45  
Deep Water 09:00 - 09:45 Anne Schneider 
Fitness Area - Shallow End 09:00 - 09:45  
Lap Swim - 5 Lanes 09:00 - 09:45  
Deep Water 10:00 - 10:45  
Fitness Area - Shallow End 10:00 - 10:45 Anne Schneider 
Lap Swim - 5 Lanes 10:00 - 10:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deep Water 10:00 - 10:45  
Fitness Area - Shallow End 10:00 - 10:45  
Lap Swim - 4 Lanes 10:00 - 10:45  
Deep Water 11:00 - 11:45  
Fitness Area - Shallow End 11:00 - 11:45  
Lap Swim - 4 Lanes 11:00 - 11:45  
Deep Water 12:00 - 12:45  
Fitness Area - Shallow End 12:00 - 12:45  
Lap Swim - 4 Lanes 12:00 - 12:45  
Deep Water 13:00 - 13:45  
Fitness Area - Shallow End 13:00 - 13:45  
Lap Swim - 4 Lanes 13:00 - 13:45  
Deep Water 14:00 - 14:45  
Fitness Area - Shallow End 14:00 - 14:45  
Lap Swim - 4 Lanes 14:00 - 14:45